måndag 30 december 2013

Finns det en djävul?1 Johannes (brevet) kapitel 5 och vers 19 säger såhär: "Vi vet att vi är av Gud, men hela världen ligger i den ondes våld."

Vad är världen här? Världen av människor. Alltså vi människor boende på jorden globalt sett, är enligt denna versen kollektivt påverkade, eller influerade av satan, dvs. djävulen, enligt bibeln. Versen säger alltså att vi kommer från Gud, alltså är skapade av Gud, men att det inte är han som påverkar oss.

Ser vi en värld styrd av en kärleksfull Gud eller ser vi en värld influerad och inspirerad av en djävul?

Lägg märke till att denna versen i bibeln inte säger någonting om huruvida folk, eller människor, tror på en djävul eller inte. Den säger inget om människor tror på en Gud eller inte. Det enda versen säger är att människor, medvetna om det eller inte, är samtidigt som de är skapade av Gud nu under påverkan av en Djävul.

Notera att det inte sägs hur denne djävul påverkar, men att han gör det. Vi behöver alltså inte veta om att han finns, vi behöver inte tro att han finns eller kunna se honom. Men enligt bibeln finns han där i bakgrunden och påverkar, eller manipulerar den globala världen, dvs. oss människor kollektivt här på jorden.