lördag 23 november 2013

Vägen till LyckaMånga människor saknar lycka. De letar men hittar den inte. Det kan bli som en känsla av tomhet som återkommer. Men man kan glömma bort att man saknar lycka när nåt är roligt men efter en stund kan känslan av tomhet komma tillbaka.

En illustration av detta: tänk att du behöver något men du vet inte vad det är. Vi kan säga att det är så att du behöver vatten utan att veta om det. I jakten på att få detta du saknar så äter du mat, det smakar bra men det löser inte problemet med törst. Säg att du istället går på bio och då ser en bra film och glömmer för en stund bort känslan av att nåt saknas. Men sedan när filmen är slut kommer känslan tillbaka av att "någonting saknas".

I illustrationen ovan har jag haft törst efter vatten som ett exempel. Att vara törstig utan att veta om det och sen försöka släcka törsten genom att äta eller se någon bra film på bio.

Törsten och vatten är i exemplet ovan en bild av något som Jesus talade om i Matteus 5:3: "”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov,..."

Jesus menade att alla människor har ett andligt behov vare sig man vet om det eller inte. Och att fylla det andliga behovet skulle leda till lycka. Kan du nu se det andliga behovet som behovet i illustrationen ovan?

Om någon har ett andligt behov som inte är fyllt, kan man genom livet känna en känsla av att någonting saknas i livet. Man kanske har pengar, hus, familj, barn och en bra karriär och därför tycker att allt borde vara bra men ändå kommer känslan av att någonting saknas i livet. Då är det det andliga behovet som inte har fyllts.

Som Jesus sade så leder det till lycka att fylla inte bara sitt fysiska behov som av mat, utan framför allt det andliga behovet som är svaren på frågor som "Vad är meningen med livet?" 

Bibeln ger andliga svar på andliga frågor som "vad är meningen med livet?" 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar