lördag 3 augusti 2013

Galaterna 1-6

Galaterna 1-6


1:1  1 Paulus, en apostel, varken från människor eller genom en människa, utan genom Jesus Kristu och Gud, Fadern, som uppväckte honom från de döda,

Paulus syftar här på att han blev utvald av Jesus, då Jesus visade sig för honom i en övernaturlig syn, för att bli en apostel för nationerna. Paulus som då jagade de kristna förstod att han inte tjänade Gud enligt exakt kunskap och blev istället en Kristen.


1:13-16  13 Ni har naturligtvis hört om mitt uppförande förut i judendomen, att jag ända till övermått höll i med att förfölja Guds församling och försökte utrota den, 14 och jag gjorde större framsteg i judendomen än många jämnåriga i mitt folk, eftersom jag var långt mera nitisk för mina fäders traditioner. 15 Men när Gud, som skilde mig från min mors liv och kallade mig genom sin oförtjänta omtanke, ansåg det lämpligt 16 att uppenbara sin Son i förbindelse med mig, för att jag skulle förkunna de goda nyheterna om honom för nationerna, frågade jag inte genast kött och blod till råds.

Paulus återger hur han var nitisk för judendomen och förföljde de kristna innan den uppståndna Jesus visade sig och frågade "Varför förföljer du mig?"


2:6-9  6 Men beträffande dem som ansågs vara något – vad slags människor de förut var har ingen betydelse för mig, Gud rättar sig inte efter en människas utseende – mig delgav dessa framstående män sannerligen ingenting nytt. 7 Nej, tvärtom, när de såg att jag hade blivit betrodd med de goda nyheterna för de oomskurna, alldeles som Petrus hade blivit för de omskurna – 8 ty Han som gav Petrus kraft till ett apostlaskap bland de omskurna gav också mig kraft till det bland dem som är av nationerna – 9 ja, när Jakob och Kefas och Johannes, de som ansågs vara pelare, lärde känna den oförtjänta omtanke som hade getts åt mig, räckte de mig och Bạrnabas högra handen till tecken på gemenskap med dem, för att vi skulle gå till nationerna, men de till de omskurna.

De kristna ledande bröderna i Jerusalem godtog Paulus som en apostel för nationerna för det blev uppenbart för dem att det var enligt Guds vilja och i Guds kraft som Paulus hade utvalts och sen börjat predika de goda nyheterna. Så kom de överens om att Paulus skulle inrikta sig att predika för icke-judar medans Petrus var inriktad på judarna.


2:15-16  15 Vi som av naturen är judar, och inte syndare från nationerna, 16 och som ju vet att en människa inte förklaras rättfärdig på grund av laggärningar, utan bara genom tro på Kristus Jesus, också vi har satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall kunna förklaras rättfärdiga på grund av tro på Kristus, och inte på grund av laggärningar, eftersom inget kött skall förklaras rättfärdigt på grund av laggärningar.

Här skriver Paulus igen att ingen förklaras rättfärdig genom att hålla den Mosaiska lagen, dvs. genom laggärningar. Utan att en tjänare till Jehova Gud förklaras rättfärdig av Gud genom tro på Jesus Kristus och hans lösenoffer.


 3:23-25  23 Men innan tron kom, hölls vi bevakade under lagen, inspärrade tillsammans i väntan på den tro som skulle uppenbaras. 24 Följaktligen har lagen blivit vår uppfostrare som leder oss till Kristus, för att vi skall kunna förklaras rättfärdiga på grund av tro. 25 Men nu då tron har kommit, är vi inte längre under en uppfostrare.

Ja, den Mosaiska lagen var som en uppfostrare som skulle förbereda Judarna att ta emot Jesus Kristus. Den Mosaiska lagen skulle visa judarna att de alla var syndare och att ingen hur mycket han/hon än försökte kunde leva upp till lagen och att det fanns ett behov av att få förlåtelse för synder, som de Kristna sedan kunde få genom att utöva tro på Jesu Kristi lösenoffer.


4:21-26  21 Säg mig, ni som vill vara under lagen: Hör ni inte lagen? 22 Det står till exempel skrivet att Abraham fick två söner, en med tjänsteflickan och en med den fria kvinnan; 23 men den med tjänsteflickan var i själva verket född på köttets sätt, den med den fria kvinnan däremot på grund av ett löfte. 24 Detta är ett symboliskt drama; dessa kvinnor betyder nämligen två förbund, det ena från berget Sinai, som föder barn till slaveri; det är Hagar. 25 Denna Hagar betyder då Sinai, ett berg i Arabien, och hon svarar mot det nuvarande Jerusalem, för det är i slaveri med sina barn. 26 Men Jerusalem där ovan är fritt, och det är vår moder.

 Paulus beskriver att det som hände Abraham nämligen att han blev far till två söner: isak och Ismael kan ses som ett symboliskt drama till den mosaiska lagen och det nya förbundet. Isak blev född i frihet och motsvarar det nya förbundet, som Jesus instiftade där förlåtelse för synder ges genom tro på Jesu lösenoffer så de kristna blir fria. Ismael var son till tjänarinnan Hagar och föddes därför under slaveri, och Ismael kan därmed motsvara den mosaiska lagen. Där de som föddes under lagen föddes under slaveri. 


5:6  6 Ty i förhållande till Kristus Jesus är varken ett omskuret tillstånd eller ett oomskuret av någon betydelse, utan en tro som är verksam genom kärlek.

Ja det viktiga är en hjärtats omskärelse och inte en fysisk omskärelse. Och tro på Jesus Kristus och hans lösenoffer, verksamt genom kärlek.


5:22-23  22 Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet, godhet, tro, 23 mildhet, självbehärskning. Mot sådant finns ingen lag.

Detta är en beskrivning av de egenskaper som Guds heliga ande kan frambringa i oss människor, goda egenskaper som kärlek, glädje och frid med mera.


6:7-10  7 Bli inte vilseledda: Gud lurar man inte. Ty vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda; 8 eftersom den som sår med tanke på sitt kött skall skörda förgängelse av sitt kött, men den som sår med tanke på anden skall skörda evigt liv av anden. 9 Så låt oss inte ge upp i fråga om att göra det som är rätt, ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte tröttnar. 10 Låt oss därför, så länge vi har gynnsam tid till det, göra gott mot alla, men särskilt mot dem som är besläktade med oss i tron.

Den bibliska principen att man får skörda vad man sått. Sår man mänskliga saker utan tanke på Gud får man skörda köttsliga ting, sår man andliga saker med tanke på Gud får man skörda andliga välsignelser och Guds godkännande. Att så med tanke på den heliga anden ska leda till att få skörda evigt liv. Evigt liv i ett paradis på jorden är hoppet för oss kristna som ser fram emot det och har tro på en uppståndelse om man skulle dö nu innan paradiset är en verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar