tisdag 20 augusti 2013

Få evigt liv genom att läsa Bibeln

I Johannes 17:3 står det "Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus."

 Så genom att läsa Bibeln och på så vis lära känna och närma sig Gud ska man kunna få evigt liv på jorden som var Guds avsikt med människorna från första början. Det var tänkt att Adam och Eva skulle få barn och uppfylla jorden och så ta hand om jorden och djuren 

1 Moseboken 26-28: 26 Och Gud sade vidare: ”Låt oss göra människor till vår avbild, så att de liknar oss, och må de råda över havets fiskar och himlens flygande skapelser och husdjuren och hela jorden och alla andra djur som rör sig och som det myllrar av på jorden.” 27 Och Gud grep sig an med att skapa människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem, och Gud sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och råd över havets fiskar och himlens flygande skapelser och varje levande skapelse som rör sig på jorden.”

Så redan från början med Adam och Eva var tanken att människor skulle bo på jorden och ta hand om den, och enligt Bibeln är det fortfarande Guds tanke. Att människor som lär känna Gud, lyder honom av kärlek ska få evigt liv i ett paradis på jorden.

Psalm 37:11 stöder denna tanke:  "11 Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning+
och få njuta av stor frid."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar