onsdag 14 augusti 2013

Evigt liv på jorden
I de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes nämner Jesus många gånger "evigt liv" och "leva för evigt". Bara i Johannes evangelium är det 17 citat där Jesus pratar om att leva för evigt.

I Johannes 3:16 står det ju: "Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv."

Sammanhanget till denna vers är att Jesus pratar med en farisé som hette Nikodemos.

Vid nästa tillfälle pratar Jesus med en samarisk kvinna vid Jakobs källa nära staden Sykar. Jesus säger då till henne: ”Vemhelst som dricker av det vatten som jag skall ge honom skall aldrig någonsin bli törstig, utan det vatten som jag skall ge honom skall i honom bli en källa med vatten som bubblar upp för att förmedla evigt liv.” - (Johannes 4:5, 6, 14)

Ännu senare är Jesus vid dammen Betsata där han botar en sjuk man, i Johannes kapitel 5:24-29 säger han: "24 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv, och han kommer inte under domen, utan har gått över från döden till livet. 25 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den stund kommer, och den är här nu, när de döda skall höra Guds Sons röst och de som ger akt skall leva. 26 Ty alldeles som Fadern har liv i sig själv, så har han gett också åt Sonen att ha liv i sig själv. 27 Och han har gett honom myndighet att hålla dom, eftersom han är Människoson. 28 Förundra er inte över detta, därför att den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst 29 och komma ut, de som har gjort det som är gott till en livets uppståndelse, de som har bedrivit det som är ont till en domens uppståndelse."

Ännu längre fram i tiden, vid invigningshögtiden i templet säger Jesus till sina motståndare: "26 Men ni tror inte, eftersom ni inte hör till mina får. 27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin bli tillintetgjorda, och ingen skall rycka dem ur min hand." 


Detta var bara några exempel på att det i Bibeln klart och tydligt pratas om att människor genom tro på Jesus Kristus lösenoffer, och genom att ha ett gott förhållande till Jehova Gud ska kunna få evigt liv. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar