fredag 2 augusti 2013

2 Korinthierna 11-13

2 Korinthierna 11-13


11:13-15  13 Sådana män är nämligen falska apostlar, svekfulla arbetare, som omskapar sig till Kristi apostlar. 14 Och det är inte underligt, ty Satan själv omskapar sig ständigt till en ljusets ängel. 15 Därför är det inget stort om också hans tjänare ständigt omskapar sig till rättfärdighetens tjänare. Men deras slut skall vara i överensstämmelse med deras gärningar.

Så Paulus kallade en del "kristna" på sin tid för "falska apostlar", det är väl likadant idag att alla "kristna" inte är "Kristna" om man jämför med Kristendomens grundares, Jesus Kristi exempel i att vara "Kristen".


12:7-10  7 bara på grund av uppenbarelsernas överflöd.
Därför, för att jag inte skulle känna mig alltför upphöjd, gavs det mig en törntagg i köttet, en Satans ängel, till att ge mig slag på slag, för att jag inte skulle känna mig alltför upphöjd. 8 För denna saks skull har jag tre gånger bönfallit Herren om att den skulle vika ifrån mig; 9 men han har sagt till mig: ”Min oförtjänta omtanke är nog för dig; ty min kraft görs fullkomlig i svaghet.” Därför vill jag mycket gärna hellre berömma mig beträffande mina svagheter, för att Kristi kraft skall förbli över mig som ett tält. 10 Därför finner jag behag i svagheter, i förolämpningar, i nödsituationer, i förföljelser och svårigheter, för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag full av kraft.

Paulus hade "en törntagg i köttet", kanske var det att han hade dålig syn, kanske nån sjukdom, kanske att han blev ifrågasatt som en apostel. Vad det än var så bad han till Gud om att bli fri från denna törntagg men fick svaret att han skulle få ha kvar törntaggen men få hjälp av Guds kraft, dvs. "oförtjänt omtanke", och helig andes "kraft" till hjälp.


13:5  5 Fortsätt att pröva er själva, om ni är i tron, fortsätt att genom prövning visa vad ni själva är. Eller har ni inte klart för er att Jesus Kristus är i gemenskap med er? Om det inte är så att ni är underkända. 

Ja, bara för att nån någon gång betett sig som en kristen är ingen garanti för att han fortfarande gör det. Det gäller att fortsätta. Paulus uppmanade här de kristna i korint att pröva sig själva för att de att de verkligen var i tron, dvs. levde sitt liv som Kristna i uppriktighet och helt korrekt hängivet kristendomens grundare Jesus Kristus.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar