torsdag 18 juli 2013

Romarna 4-7

Romarna 4-7


4:9B-12  Tron tillräknades Abraham som rättfärdighet.” 10 Under vilka omständigheter tillräknades den då? När han var i omskuret tillstånd eller i oomskuret? Inte i omskuret tillstånd, utan i oomskuret. 11 Och han fick ett tecken, nämligen omskärelsen, som ett sigill på den rättfärdighet genom tron som han hade medan han var i sitt oomskurna tillstånd, för att han skulle bli far till alla som har tro medan de är i ett oomskuret tillstånd, för att rättfärdighet skulle tillräknas dem, 12 och far till omskurna avkomlingar, inte bara för dem som håller sig till omskärelse, utan också för dem som vandrar ordningsfullt i fotspåren av den tro som vår far Abraham hade medan han var i det oomskurna tillståndet.

Hela kapitel 4 i Romarna tar upp att Abraham förklarades rättfärdig till följd av tro, och "efter" att ha förklarats rättfärdig till följd av gärningar av tro kom omskärelsen som ett tecken på denna rättfärdighet till följd av tro. Paulus argumenterar i 4e kapitlet i Romarna för att en kristen förklaras rättfärdig till följd av gärningar av tro, och inte till följ av laggärningar, dvs. genom att hålla Mosaiska lagen.


5:8  8 Men Gud bevisar sin egen kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.

Ja, Jesus Kristus dog inte för en samling rättfärdiga människor utan för en samling syndare. Alla ofullkomliga människor är ju syndare. Därför kunde ingen, hur gärna de än ville helt hålla den Mosaiska lagen, så lagen visade därigenom att de som försökte hålla den inte kunde hålla den och var syndare enligt lagen.

Men så kom Jesus och gav sitt liv för människor som är syndare för att de genom tro på Jesu offer skulle kunna förklaras rättfärdiga inför Gud genom denna tron.


5:12-13  12 Därför: alldeles som synden kom in i världen genom en enda människa, och döden genom synden, och döden på så sätt spred sig till alla människor därför att de alla hade syndat ... 13 Intill lagen var det nämligen synd i världen, men synd tillskrivs inte när det inte finns någon lag.

Ja, enligt Bibeln kom synden in i världen genom Adam och Eva, genom en enda människa, dvs. "Adam", och så blev Adam och Eva ofullkomliga och dog, så fick de efter att de syndat mot Gud barn, som ärvde döden som ett resultat av ofullkomligheten som uppstod av Adam och Evas synd mot Gud. Sen angående vers 13 så kom Jesus Kristus och upplöste lagen, genom att uppfylla den och införa Kristendomen, där de Kristna kunde få förlåtelse för synd på grundval av Jesu död, och därigenom genom oförtjänt omtanke förklaras rättfärdiga istället för att dömmas som syndare enligt Mosaiska lagen.


6:23  23 Ty den lön synden betalar ut är död, men den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.

Återigen så dömde lagen folk under den som syndare, lönen för synd är död. Men Genom tro på Jesu lösenoffer, kan de kristna förklaras rättfärdiga till följd av tro och då kunna få evigt liv, antingen i himlen eller i ett paradis på jorden.


7:21-25  21 Jag finner alltså denna lag i mitt fall: när jag gärna vill göra det rätta, då finns det onda hos mig. 22 Jag har verkligen min lust i Guds lag efter den människa jag är invärtes, 23 men i mina lemmar ser jag en annan lag, som för krig mot mitt sinnes lag och gör mig till fånge under syndens lag, som finns i mina lemmar. 24 Jag eländiga människa! Vem skall rädda mig från den kropp som genomlider denna död? 25 Gud vare tack genom Jesus Kristus, vår Herre! Så är jag då själv med mitt sinne slav under Guds lag, men med mitt kött under syndens lag.

Paulus tar här upp sig själv som ett exempel på en ofullkomlig människa. Även om man som ofullkomlig männsika vill göra allt rätt, som att hålla Guds bud, kommer man aldrig lyckas göra det 100% på grund av ofullkomligheten som är ärvd från Adam och Eva. Paulus beskriver här hur han med sitt sinne kan tjäna Gud som en kristen och ha sin lust i Bibeln, i "Guds lag", men är fånge under "synden" i kropp född som en ofullkomlig människa. Men Så tacka Paulus för Jesu lösenoffer, där man trots att man är ofullkomlig och inte kan göra allt rätt, ändå på grund av tro kan få förlåtelse för synder och betraktas av Gud som "rättfärdig".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar