söndag 21 juli 2013

Romarna 12-16

Romarna 12-16


12:17-18  17 Återgälda ingen med ont för ont. Sträva efter det som är gott och riktigt i alla människors ögon. 18 Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.

Den kristna läran är verkligen fin när det följs i handling uppriktigt. Som dessa verser säger att inte hämnas, sträva efter allas bästa och så långt man själv kan påverka hålla fred med alla andra.


13:8-10  8 Var inte skyldiga någon någonting alls, utom när det gäller att älska varandra, för den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. 9 Ty detta: ”Du skall inte begå äktenskapsbrott; Du skall inte mörda; Du skall inte stjäla; Du skall inte ha begär”; och vilket som helst annat bud, det sammanfattas ju i detta ord: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” 10 Kärleken gör inget ont mot nästan; kärleken är därför lagens uppfyllelse.

Ja, Paulus skriver att "kärlek" är "lagens uppfyllelse". Jesus kom och införde kärlek som ersättning av lagen, där kristna principer ersatte lagarna. Visst är det ganska självklart att en människa som lever som en Jesu efterföljare enligt principen att "älska sin nästa som sig själv", inte behöver lagar som "du ska inte döda". Så kärlek är Mosaiska lagens uppfyllelse, och Jesus Kristus, Kristendomens grundare som kom till jorden för ca 2000 år sedan uppfyllde och ersatte den Mosaiska lagen.


14:1-4  14 Välkomna den som är svag i tron, men inte för att träffa avgöranden om hans betänkligheter. 2 Den ene har tro till att äta allt, men den svage äter grönsaker. 3 Den som äter skall inte se ner på den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter; Gud har ju välkomnat honom. 4 Vem är du som dömer en annans hustjänare? För sin egen herre står eller faller han. Helt visst skall han hållas stående, ty Jehova kan hålla honom stående.

Paulus skriver här att de kristna inte ska döma eller se ner på varandra på grund av olika samveten. Ett samvete tycker det är okej att äta t.ex. kött som ansågs orena enligt Mosaiska lagen men ett annat samvete tycker att det är omöjligt och oacceptabelt och Paulus skriver här att de då skulle göra så som de kände enligt sitt samvete utan att lägga sig i vad den andra gjorde och hålla sams i frid med varandra.


15:4  4 Ty allt som skrivits förr, det har skrivits till vår undervisning, för att vi genom vår uthållighet och genom trösten från Skrifterna skall ha hopp.

En vacker vers i Romarna som kan tillämpas på hela Bibeln, att allt i Bibeln har skrivit ner och bevarats för att vara till undervisning och öka uthålligheten i att fortsätta leva som en Kristen genom att följa Jesus, samt trösta i jobbiga stunder genom att ge hopp. Så vad är det kristna hoppet? Jo att kunna uppväckas från de döda om man dött för att sen få leva för evigt i ett paradis på jorden under Guds styre.


16:17-18  17 Nu förmanar jag er, bröder, att hålla ögonen på dem som vållar söndringar och ger orsaker till fall, tvärtemot den lära som ni har inhämtat; undvik dem. 18 Sådana människor är ju inte slavar åt vår Herre Kristus, utan åt sin egen buk; och genom fagert tal och smicker förleder de sveklösa människors hjärtan. 

Ja dessa allvarliga verser har en viktig lärdom. Att precis nu som för 2000 år sedan när dessa verser skrevs så är inte alla som påstår sig vara Kristna i verkligheten Kristna. Alla som menar sig följa Jesus gör inte det i praktikten och de kan ha en dålig inverkan på uppriktiga kristna. En del sådana som påstår sig vara Kristna kan istället för att tjäna Gud likt Jesus Kristus istället vara slavar åt sin egen "buk", dvs. sig själva, sitt ego och så lura andra för vinning. Inga trevliga saker detta men ack så sant att det finns falska kristna precis som det finns falska människor annars i största allmänhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar