onsdag 17 juli 2013

Romarna 1-3

Romarna 1-3 


1:19-20 19 därför att det som kan vara känt om Gud är uppenbart bland dem; Gud har ju gjort det uppenbart för dem. 20 Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda

Ja, det sägs här att Guds egenskaper, hans personlighet syns i det skapade. Titta till exempel på universum som är stort men ändå expanderar. Det är ett exempel på "stor kraft". Kollar man på den enorma mångfald i naturen med olika djur som har instinkter och förmågor för att klara sig. Myran t.ex. som kan bära, jag tror det är 8 gånger sin egen vikt och alltid hittar tillbaka till myrstacken. Mängden och variationen av djur tyder på vishet. Ta också papegojan, som är skicklig på härma och prata som ett exempel på humor.

Bibeln säger här alltså att allt vi ser runt omkring oss, universum, livet på jorden med djuren som är kodat i DNA - allt detta med mera säger att det finns en konstruktör, någon som har gjort allting - en Gud och skapare.


2:14-15  14 Ty när folk av nationerna, som är utan lag, av naturen gör vad som hör till lagen, då är dessa, fastän de är utan lag, sin egen lag. 15 De visar ju att lagens innehåll är skrivet i deras hjärtan, i det att deras samvete vittnar tillsammans med dem och deras egna tankar inbördes anklagar eller också försvarar dem.

Paulus skriver här om att alla människor (i normala fall) har ett samvete, en inbyggd känsla för vad som är rätt och vad som är fel. T.ex. så förstår människor över hela jorden att det är fel att mörda, det behöver liksom inte förklaras för att det är naturligt underförstått. Denna känsla av rätt och fel, ett samvete - varifrån kommer den? Bibelns förklaring är att vi människor är skapade till "Guds avbild" så att vi kan efterlikna hans egenskaper som ex. kärlek, och i detta har vi även fått samveten.


2:28-30   28 Ty jude är inte den som är det utvärtes, och omskärelse är inte det som sker utvärtes på köttet; 29 utan jude är den som är det invärtes, och hans omskärelse är hjärtats omskärelse genom ande och inte genom en skriven lagsamling. Han får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

Här förklarar Paulus att inför Gud är det inte längre att vara Jude inom Judendomen som hade Guds godkännande, utan den kristna församlingen hade fått Guds godkännande, som flyttats bort från Judendomen då man dödade Guds egen son Jesus Kristus. Så här förklarar Paulus att det viktiga för Gud är "hjärtats omskärelse" och inte "fysisk omskärelse". En hjärtats omskärelse handlar om att ha tagit emot Jesus och kristendomen genom att som Kristen försöka efterlikna Jesus Kristus i hur han var och vad han gjorde.


3:19-20  19 Nu vet vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som är under lagen, för att varje mun skall täppas till och hela världen bli straffskyldig inför Gud. 20 Därför skall inget kött genom laggärningar förklaras rättfärdigt inför honom; genom lag kommer nämligen den exakta kunskapen om synd.

Paulus tar här upp att lagen inte kunde gen någon Guds godkännande, räddning och evigt liv. Utan att lagen istället dömde folk som syndare, för ingen människa kunde uppfylla hela lagen, utom Jesus Kristus, och därför visade lagen att alla ofullkomliga människor var syndare.


3:21-24  21 Men utan lag har nu Guds rättfärdighet gjorts uppenbar, såsom den är omvittnad av lagen och profeterna; 22 ja, Guds rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus, för alla som har tro. Det är nämligen ingen åtskillnad. 23 Alla har ju syndat och saknar Guds härlighet, 24 och som en fri gåva blir de nu förklarade rättfärdiga genom hans oförtjänta omtanke, med hjälp av frigörelsen genom lösen som betalats i Kristus Jesus.

Här är fortsättningen till de föregående verserna som förklarade att ingen förklaras "rättfärdig" genom Mose lag. Utan det som ger rättfärdighet är tro På Jesus Kristus, där Jesu lösenoffer (där han dog för att vi andra ska få leva) är en Grundval för att kunna räknas som "rättfärdig", och godkännas i sin tro på Gud.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar