söndag 14 juli 2013

Dödsriket - Sheol

Som jag tidigare skrev tidigare så kan det hebreiska ordet "Sheol" översättas som "mänsklighetens gemensamma grav". Sheol är inte en enskild plats eller en enskild grav.

Ordet she’ōl tycks vara avlett från verbet sha’ạl, som betyder ”fråga efter”, eller ”begära”. Man kan säga att Sheol därför är de dödas gemensamma område, den plats dit alla som dör kommer. Sheol "tar emot" eller "frågar efter" alla människors döda.

 I första Moseboken kapitel 37 och vers 35 står det till exempel "Och alla hans söner och alla hans döttrar reste sig för att trösta honom, men han vägrade att låta trösta sig och sade: ”För jag kommer att fara sörjande ner till min son i Sheọl!” Och hans far fortsatte att gråta över honom."

och i Ordspråksboken kapitel 30 och verserna 15-16 lyder "15Blodiglarna har två döttrar som ropar: ”Ge! Ge!” Det är tre ting som inte blir mätta, fyra som aldrig säger: ”Nog!”: 16 Sheọl och det ofruktsamma moderlivet, jorden som aldrig mättas med vatten och elden som aldrig säger: ”Nog!"

I 1917 års Bibelöversättning och även på de flesta ställen i Bibel 2000 har ordet Sheol översatts till "dödsriket". I en del översättningar har ordet Sheol översatts med "helvetet". Men som jag skrev i det tidigare inlägget i bloggen om "döden" så står det i Bibeln att de döda inte existerar på något sätt. Att de döda varken kan tänka, känna eller påverka. Därför kan de döda inte plågas eller plåga någon annan i ett helvete. 

I Encyclopædia Britannica sägs det: ”Sheol låg någonstans ’under’ jorden. ... De döda befann sig inte i ett tillstånd av vare sig pina eller njutning. Sheol var inte förbundet med de rättfärdigas belöning och inte heller med de ondskefullas straff. Både goda och onda, tyranner och helgon, kungar och föräldralösa, israeliter och hedningar – alla sov de tillsammans utan att vara medvetna om varandra.” (1971, bd 11, sid. 276)

Genom Grekiska läror, teorier och filosofier kom tron på den odödliga själen, men det är tydligt att Bibeln i sig inte stöter den läran i sin beskrivning av "Sheol" eller "dödsriket". 

Psalm kapitel 6 och verserna 4-5 visar också indirekt att det i Sheol inte finns odödliga själar utan att de människor som dött varken kan ära Gud eller göra någonting annat heller: "4 Vänd tillbaka, Jehova, undsätt min själ; rädda mig för din kärleksfulla omtankes skull. 5 Ty i döden är det ingen som nämner dig;
vem prisar dig i Sheọl?"

Enligt Bibelns kronologi över människornas ursprung så var Abel, Adam och Evas förstfödde son den första människan som dog för att därefter hamna i Sheol.

Aposteln Petrus citerade på pingsten år 33 v.t. Psalm 16:10: "Ty du skall inte lämna min själ i Sheọl. Du skall inte tillåta att din lojale ser gravens djup." och tillämpade de orden som en profetisk uppfyllelse på Jesus Kristus som efter sin död inte skulle lämnas kvar i "Sheol" utan uppväckas till liv igen på den tredje dagen. 

Aposteln Petrus ord som är återgivna av Lukas i Apostlagärningarnas andra kapitel verserna 25-27,29-32 använder dock ordet "Hades" istället för "Sheol": "25 David säger ju beträffande honom: ’Jag har ständigt haft Jehova för mina ögon, ty han är vid min högra sida för att jag aldrig skall rubbas. 26 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Ja, också min kropp skall komma till ro i ett hopp; 27 för du skall inte lämna min själ i Hades, inte heller skall du tillåta att din lojale ser förgängelse...Män, bröder, det är tillåtet att fritt och öppet tala till er om familjeöverhuvudet David, att han både dog och blev begravd, och hans minnesgrav finns ibland oss än i dag. 30 Eftersom han nu var en profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en av hans avkomlingar på hans tron, 31 såg han på förhand och talade om Messias uppståndelse, att han inte blev övergiven i Hades och att hans kropp inte heller såg förgängelse. 32 Denne Jesus har Gud uppväckt, vilket vi alla är vittnen om."

Det blir alltså tydligt att "Sheol" är samma plats som på Grekiska kallas för "Hades".

 Video på Youtube om Sheols geofrafiska läge

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar