lördag 13 juli 2013

Apostlagärningarna 20-21

Apostlagärningarna 20-21


20:18-21  När de kom till honom, sade han till dem: ”Ni vet mycket väl hur jag, från första dagen då jag kom till provinsen Ạsia, var hos er hela tiden 19 och gjorde slavtjänst åt Herren med den största ödmjukhet och under tårar och prövningar som drabbade mig genom judarnas komplotter, medan jag inte undandrog mig att berätta för er om något som helst av det som var nyttigt eller att undervisa er offentligt och från hus till hus, utan jag vittnade grundligt både för judar och för greker om sinnesändring inför Gud och tro på vår Herre Jesus.

Ja Paulus, som hela tiden mötte judarnas motstånd ansträngde sig för att predika det kristna budskapet. Det sägs att han gjorde det från "offentligt" och från "hus till hus", alltså letade upp människor för att berätta om Jesus. Han var på torg, och var som helst där människor var, och gick till dem där de bodde. Det är det kristna mönstret, att söka upp människor för att berätta det viktiga kristna budskapet. Detta är mönstret från det första århundradet. Paulus gjorde precis så som Jesus själv gjorde genom att predika offentligt.


20:35 Jag har i allting tydligt visat er att ni, genom att på det sättet möda er, bör bistå dem som är svaga och bör ha Herren Jesu ord i minnet, då han själv sade: ’Det är lyckligare att ge än att få.’”
Tänk att Jesus själv var en givare, som kom för att bli ett lösenoffer till förlåtelse för synder för att vi människor ska kunna få evigt liv genom vår tro. Hur sant är det inte att det är lyckligare att ge än att få och ändå kan det bli en stor ansträngning och kan ibland att ge på grund av att vi alla människor har tendensen att vilja vara själviska. Men ingen har väl blivit lycklig av själviskhet. Det är ju lyckligare att ge än att få.


21:18-19 Och följande dag gick Paulus tillsammans med oss in till Jakob; och alla de äldste var där. Och han hälsade på dem och började i detalj berätta om det som Gud hade gjort bland nationerna genom hans tjänst.
Ja, Paulus, under den heliga andens vägledning lyckades framgångsrikt bära ut kristendomen till nationerna. Efter att ha kommit tillbaka till Jerusalem berättade han för de ledande bröderna där om framgången med att göra lärjungar av icke-judar, dvs. folk av nationerna. Intressant detalj som kännetecknar de Gudhängivna i bibelns skildringar, som sägs att Paulus berättade om "det som Gud hade gjort". Ja Paulus tog inte åt sig nån ära, utan menade att det som skett var i Guds kraft, så han erkände den heliga andens ledning och såg sig själv som en tjänare som Gud använde och gav Jehova Gud äran för framgången.


21:20-21, 26, 28  Sedan de fått höra detta, började de ge ära åt Gud, och de sade till honom: ”Du ser, broder, hur många tusentals troende det finns bland judarna; och de är alla nitiska för lagen.Men de har ryktesvis hört om dig att du lär alla judarna bland nationerna att avfallafrån Moseoch säger att de inte skall omskära sina barn och inte vandra enligt de seder och bruk som är påbjudna..Så tog då Paulus männen med sig nästa dag och renade sig ceremoniellt tillsammans med dem och gick in i templet, för att ge besked om de dagar som skulle fullbordas för den ceremoniella reningen, tills offret kunde frambäras för var och en av dem....och ropade: ”Ni män av Israel, hjälp! Detta är den man som överallt lär alla sådant som är emot folket och lagen och denna plats, och dessutom har han också fört greker in i templet och har befläckat denna heliga plats.
Judarna påstår att Paulus lär judarna som bor bland folk av nationerna att avfalla från Mose. Det är sant att Paulus genom den styrande kretsens beslut lärt icke-judarna att de efter blivit kristna inte behövde omskära sig enligt Mose lag, men annars hade Paulus inte gått emot Mose Lag. Så de renade sig ceremoniellt enligt Mose lag men sen får Judarna syn på Paulus och ropar att han lär ut sånt emot folket och lagen och de påstår att han fört greker in templet. Detta resulterar i att Paulus grips.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar