söndag 14 juli 2013

Apostlagärningarna 22-23

Apostlagärningarna 22-23


22:3-4, 6-7, 22  3 ”Jag är jude, född i Tarsos i Kilikien, men uppfostrad i denna stad vid Gamạliels fötter, undervisad enligt den fäderneärvda lagens stränghet, och jag var nitisk för Gud alldeles som ni alla är nu i dag. 4 Och jag förföljde den Vägen ända till döds och band både män och kvinnor och överlämnade dem till fängelser,...6 Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus, hände det ungefär vid middagstiden att ett starkt ljussken från himlen plötsligt strålade runt omkring mig, 7 och jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: ’Saul, Saul, varför förföljer du mig?...22 Nu hade de hört på honom ända till detta ord, och de höjde sina röster och sade: ”Bort från jorden med en sådan; han borde ju inte få leva!”

Paulus är alltså gripen av en militärbefälhavare efter att ha blivit anklagad av Judarna. Paulus berättar att han är uppväxt som jude, och framträdande sådan, men att han får en övernaturlig syn där den uppståndna Jesus frågar Paulus varför han förföljer honom. Sen blir Paulus själv kristen och börjar predika om Jesus. Men folkskarans reaktion blir att skrika att man ska döda Paulus.

Tänk att Paulus som jude i sin nit trodde han gjorde rätt i att förfölja de kristna blev nu själv förföljd av judarna som ville få honom dödad. Det är väl skönt att man här nu i Sverige inte möter ett sånt motstånd som kristen som Paulus mötte.


23:1, 6-8, 10   23 Paulus såg med fast blick på Sanhedrịn och sade: ”Män, bröder, jag har levt mitt liv inför Gud med ett fullkomligt rent samvete intill denna dag.”...6 När nu Paulus konstaterade att den ena delen bestod av sadducéer, den andra däremot av fariséer, ropade han i Sanhedrịn: ”Män, bröder, jag är farisé, son av fariséer. På grund av hoppet om de dödas uppståndelse håller jag på att dömas.” 7 När han sade detta, uppstod oenighet mellan fariséerna och sadducéerna, och de församlade delade sig i två läger. 8 Sadducéerna säger nämligen att det varken finns uppståndelse eller ängel eller ande, medan fariséerna öppet bekänner sin tro på allt detta...10 När nu oenigheten blev stor, blev militärbefälhavaren rädd att Paulus skulle slitas i stycken av dem, och han befallde soldatstyrkan att gå ner och rycka honom ur deras mitt och föra honom in i förläggningen.

Så Paulus står inför Sanhedrin, ser att det är både fariseer och Sadducéer närvarande och försvarar sig med att påpeka sin tro på de dödas uppståndelse som splittrar Sanhedrin i två delar. Det var helt sant, Paulus trodde på Jesus hade uppstått, Jesus hade visat sig för Paulus i en övernaturlig syn. Militärbefälhavaren får gå hämta Paulus och skickar honom sen till Ståthållaren Felix där han ska få försvara sig igen emot Judarnas anklagelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar