fredag 12 juli 2013

Apostlagärningarna 17-19

Apostlagärningarna 17-19

17:2-3  Så enligt sin vana gick Paulus in till dem, och under tre sabbater resonerade han med dem och utgick då från Skrifterna, och han förklarade och bevisade genom hänvisningar att det var nödvändigt för Messias att lida och att uppstå från de döda, och han sade: ”Denne är Messias, denne Jesus, som jag nu förkunnar för er.”

Paulus använde skrifterna, alltså gamla testamentet för att visa att Jesus var, "messias", den smorde. Och att han enligt profetiorna i gamla testamentet skulle bli dödad och sen uppväckas på 3e dagen. Paulus hade läst och forskat noggrant i skrifterna, annars hade han inte kunnat gå till väga på det här sättet.

Det är ett kristet mönster att efterlikna, att likt Paulus läsa bibeln och forska för att bättre förstå den själv för att sen kunna visa andra vad Bibeln egentligen lär. Som att bibeln tydligt visar att Jesus är Messias, och Guds som. För få en stark tro behöver man läsa och fundera över bibeln mycket, det finns inga genvägar.


17:11-12  Men judarna där var ädlare till sinnes än de i Thessalonịke, för de tog emot ordet med allra största villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att veta om det förhöll sig så med dessa ting. Därför kom många av dem till tro, liksom ganska många av de ansedda grekiska kvinnorna och av männen.

Judarna i Berea kallas i Bibeln "ädla till sinnes", för att de efter att de lyssnat till Paulus gick och läste Bibeln/skrifterna för att se att det Paulus sade kom från skrifterna och att det var korrekt. Resultatet av detta som nämns i vers 12 är att "många av dem kom till tro".

Ja, tro är inte bara en känsla, utan det uppstår ur ansträngning av att göra efterforskningar där man testar om det man läser är trovärdigt eller inte. En bra sak att göra för kunna bygga en stark tro är att man själv försöker läsa igenom Bibeln, som jag nu själv gör, på 1 år.


18:12-13  Medan nu Gạllio var prokonsul i Akạja, reste sig judarna upp som en man emot Paulus och förde honom till domarsätet och sade: ”I strid mot lagen övertalar den mannen människor att dyrka Gud på ett annat sätt.”


Ja, judarna som fick Jesus dödad angrep här Paulus och sade att han mot lagen predikar kristendomen typ. Att följa Jesus noggrant, i ord och handling, genom att predika kristendomen ur Bibeln, har mött motstånd genom tiderna. Jesus själv blev dödad, Paulus blev till slut också dödad. Och nu i denna sekulariserade ateistiska västvärld så är inte religion eller kristendom så populärt, men här i väst är det väl snarare vanligt att som troende kunna blå hånad än att bli dödad. Tack och lov hehe.

Det är inte lätt att vara en kristen, men det är värt det. Hoppet om uppståndelse från de döda om man dör, och löftet om ett paradis på jorden där man ska kunna få leva för evigt är ovärderligt och gör det värt ansträngningen att försöka efterlikna Jesus och vara en sann kristen även om det inte alltid är lätt.


18:24-25,28  Men en jude vid namn Apollos, född i Alexandria, en vältalig man, kom till Ẹfesos; och han var väl förtrogen med Skrifterna. Denne man hade blivit undervisad om Jehovas väg muntligt, och brinnande i anden talade han nu och undervisade noggrant om det som gällde Jesus, men han kände bara till Johannes dop...ingående och med intensitet bevisade han nämligen offentligt att judarna hade fel, och med hjälp av Skrifterna påvisade han att Jesus är Messias.

Apollos är häftig, för han var brinnande i sin tro, och predikade den för andra, men han hade begräsnad kunskap. Fast han bara kände till Johannes dop predikade han om Jesus, men Aquila och Priscilla kompletterade hans luckor och gav han en bättre helhetsbild av kristendomen så att Apollos sen själv kunde offentligt bevisa att judarna som inte godtog Jesus som den smorde, "Messias", Guds son, hade fel. Apollos kunde alltså efter blivit undervisad av Aquila och Priscilla själv visa ur skrifterna/bibeln att Jesus enligt dem var Messias.

Tänk att på den tiden fanns släktregister som bevisade att Jesus var en avkomling till både Abraham och Kung David, men vid Jerusalems ödeläggelse av romarna år 70 förstördes massa släktregister. Så tänk judarna som fortfarande inte godtagit Jesus Som messias, de väntar fortfarande på Messias, men det skulle gå att bevisa att en påstådd messias som nu skulle framträda var en avkomma till David och Abraham eftersom släktregistren är förstörda. Men Jesus var enligt bibeln Messias, det kommer inte framträda nån ny, han har redan framträtt för 2000 år sedan!


19:11-12  Och Gud fortsatte att utföra ovanliga kraftgärningar genom Paulus händer, så att man till och med bar dukar och förkläden från hans kropp till de sjuka, och sjukdomarna vek ifrån dem, och de onda andarna for ut.

Det är häftigt hur Paulus som en Apostel fått den heliga anden så han kunde utföra kraftgärningar  till att bota sjuka som exempel. Och bara det att Paulus kläder röde vid de sjuka fick dem att bli botade. Men meningen med dessa "andens gåvor" var att visa att Gud nu godkände Kristendomen som sin sanna religion, Judendomen hade förlorat Guds godkännande som överförts till Kristendomen, vilket bevisades av att den heliga anden getts åt apostlarna och församlingarna växte trots att Paulus och de kristna som helhet mötte mycket motstånd, speciellt från Judarna.

Vi kan få av den heliga anden nu också, men nu är det ju mer att vi får hjälp av den heliga anden att förstå Guds ord. Det hade varit häftigt att vara med då i kristendomens början då den heliga anden gavs på detta mirakulösa sätt till att bota för att visa att Guds godkännande låg över den kristna församlingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar