torsdag 11 juli 2013

Apostlagärningarna 15-16

Apostlagärningarna 15-16


15:1-2, 28-29  Och några män kom ner från Judeen och började lära bröderna: ”Om ni inte blir omskurna enligt Moses sedvänja, kan ni inte bli räddade.” Men när det uppstod stor oenighet och mycket diskuterande mellan dem å ena sidan och Paulus och Bạrnabas å den andra, ordnade man så att Paulus och Bạrnabas och några andra av dem skulle bege sig upp till apostlarna och de äldste i Jerusalem angående denna tvistefråga...Den heliga anden och vi själva har nämligen beslutat att inte lägga någon ytterligare börda på er utöver detta nödvändiga: att ni avhåller er från det som är offrat åt avgudar och från blod och från köttet av kvävda djur och från otukt. Om ni omsorgsfullt tar er till vara för detta, skall ni ha framgång. Må ni få vara vid god hälsa!”
När det blev en tvist om icke-judar som blev kristna skulle omskäras eller inte sändes bud till apostlarna och de äldste i Jerusalem, som under helig andes ledning kom fram till att icke-judar inte behöver omskäras. Så nämns otukt som nåt som icke-judarna däremot likt judarna måste avhålla sig ifrån.

Det är häftigt att det fungerar precis likadant nu i vår tid med Jehovas Vittnens styrande krets. Att man läser och studerar bibeln liksom de äldste i jerusalem gjorde här, sen ber de och fattar de beslut under den heliga andens ledning. Men hur ser man att den heliga andens ledning är med? Som det står i slutet på vers 29 att "om ni följer detta ska ni ha framgång", så man ser på hur resultatet av de beslut som tas av den styrande kretsen om den heliga anden är med. Sen ser man på resultaten av att följa den styrande kretsens beslut om det blir framgång.


16:4,5 När de nu färdades genom städerna, överlämnade de till dem som var där de föreskrifter som de skulle iaktta och som hade fastställts av apostlarna och de äldste som var i Jerusalem. Därför fortsatte församlingarna verkligen att stärkas i tron, och de växte till i antal från dag till dag.
Här ser vi hur Paulus, Barnabas, Silas och Judas (Apostlagärningarna 15:25-27) överlämnade det skrifltiga beslut som fattats av de äldste och styrande kretsen i Jerusalem, att de icke-judar som blev kristna liksom de judar som blev kristna skulle avhålla sig från "det som är offrat åt avgudar", "blod"...och "otukt", så blev det ett framgånsrikt resultat nämligen att församlingarna växte samtidigt som alla i församlingarna stärktes i tron.
I dessa två kommentarer till apostlagärningarna 15 och 16 ser man hur den heliga anden var med och vägledde den kristna församlingen på den tiden, man ser det genom att det var framgång. Församlingarna stärktes i tron och växte!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar