torsdag 11 juli 2013

Apostlagärningarna 12-14


Apostlagärningarna 12-1412:5 Följaktligen hölls Petrus i förvar i fängelset; men i församlingen bad man intensivt till Gud för honom.

Det är så fint hur församlingen bad för Petrus i fängelset, sen vet vi att Jehovas ängel kom och befriade Petrus.

Men att be för varandra! Bön är inte bara som denna vers visat bra för att Gud hör böner utan för att man själv tänker på andra och annat än på sig själv.


13:44,48 Följande sabbat samlades nästan hela staden för att höra Jehovas ord....När de som var av nationerna hörde detta, blev de glada och förhärligade Jehovas ord, och alla som var rätt sinnade för evigt liv kom till tro.

Tänk dig: På sabbaten är hela staden samlad för att höra Jehovas ord från Paulus och Barnabas, judarna som ser folkskarorna blir svartsjuka och börjar motsäga Paulus, Men Paulus och Barnabas svarar att judarna fått första chansen att bli smorda men eftersom de stöter bort det blir sanningen "ett ljus för nationerna", när folk av nationerna hör det blir de glada och förhärligar Jehovas ord!

Vad härligt alltså, vilket kraft det var och är i "de goda nyheterna", verkligen Guds budskap väglett av den heliga anden. Som det stod i versen 48 att alla som var rätt sinnade kom till tro. Ja, sanningen är en hjärtesak, bibeln är inte skriven för att intelligenta ska förstå utan för att människor som är ödmjuka, har ett andligt behov och är ärliga är de som kan förstå bibeln och dras till sanningen!


14:22 och de styrkte lärjungarnas själar, uppmuntrade dem att förbli i tron och sade: ”Vi måste gå in i Guds kungarike genom många vedermödor.”

Bakgrunden tidigare i kapitel 14, är att Paulus och Barnabas först antas vara gudar av folket, sen kommer judar dit och väner opinionen så att folket stenar Paulus, de tror att Paulus är död, men han reser sig upp och går tillbaka in till staden. Lite Senare styrker de lärjungarna som det sägs i vers 22.

Det gäller oss också, det är inte alltid lätt att följa Jesus, följa Bibeln och verklige verkligen försöka vara en riktig kristen. Men det finns andliga välsignelser som det står i Johannes 17:3, att det betyder evigt liv att lära Känna Jehova Gud, och den som han har sänt ut, Jesus kristus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar