måndag 8 juli 2013

Apostlagärningarna 1-3

Apostlagärningarna 1-31:8 men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vara vittnen om mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och till jordens mest avlägsna del.

Häftigt va, det var Jesus ord som citerades att hans lärjungar skulle få den tidigare utlovade heliga anden, dvs. "hjälparen", och att denna skulle ge den kraft att sprida det kristna budskapet över hela dåtida kända jorden i den tidens samhälle.


1:14 Endräktigt höll alla dessa ihärdigt ut i bön, tillsammans med några kvinnor och Maria, Jesu mor, och tillsammans med hans bröder.

Efter de lovats av Jesus att få den heliga anden var de samlade och höll ihärdigt ut i bön! Detta exempel visar behovet vi också har av att be och hålla ut i bön, alltså att vi ihärdigt och ofta och länge ber, om vi är i en situation som är svår eller att vi behöver Guds hjälp eller vägledning. Det är det kristna mönstret som Jesus själv visade sig vara ett exempel i - att be ofta och intensivt.


2:42 Och de fortsatte att helt ägna sig åt apostlarnas undervisning och åt gemenskapen, åt att hålla måltider och åt att frambära böner.

De som nyligen blev döpta efter pingsten "fortsatte" att helt ägna sig åt apostlarnas undervisning och åt gemenskapen med varandra och att be.

Vi kan efterlikna dem genom att ägna tid åt läsa bibeln, nu har vi litteraturen på www.jw.org där vi kan läsa eller lyssna på högläsning av tidskrifter, då ägnar vi oss åt de smordas undervisning om vi läser litteraturen. Vi behöver också be, be om skydd mot satan, Jehovas hjälp för oss att komma tillbaka så vi kan bli en del av gemenskapen igen i Guds församlingar!


3:6-7  Men Petrus sade: ”Silver och guld äger jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I nasarén Jesu Kristi namn, gå!” Därmed fattade han honom vid högra handen och reste upp honom. I samma ögonblick stärktes hans fotsulor och vristben;

Det är så häftigt, denne man var "ofärdig" från moderlivet sägs det, han brukade sitta och be om barmhärtighetsgåvor, så ser han Petrus och Johannes på väg in i templet, de ser mannen, botar honom. Mannen springer upp och började gå och går med in i templet där han "hoppade" och lovprisade Gud.

Vad är silver och guld värt jämfört med att få tillbaka god hälsa? Ingenting va? Vad ska man med guld till i en rullstol? Hellre frisk och fattig än rik och förlamad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar