onsdag 31 juli 2013

2 Korinthierna 1-6

2 Korinthierna 1-6


1:3-4  3 Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, den ömma barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, 4 som tröstar oss i all vår vedermöda, så att vi skall kunna trösta dem som är i allt slags vedermöda, genom den tröst med vilken vi själva nu tröstas av Gud.

Jehova Gud kallas här av Paulus för "Den ömma barmhärtighetens fader och all tröst Gud". Det är verkligen vackert beskrivet av Gud Jehova som en himmelsk fader för oss människor som verkligen bryr sig om och tröstar de som försöker lyda och tjäna honom som kristna.


2:15-16  15 För Gud är vi nämligen en Kristi vällukt bland dem som är på väg att räddas och bland dem som är på väg att förgås; 16 för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv.

Ett uppslagsverk kommenterar: "Metaforen ”en Kristi vällukt” som betydde liv för några och död för andra är ”förmodligen hämtad från den romerska sedvänjan att bränna rökelse längs processionsvägen”, sägs det i The International Standard Bible Encyclopedia. ”Doften som betydde triumf för segrarna påminde fångarna om att de troligen hade en avrättning att vänta.”"

Vad menas med att vara ”en Kristi vällukt”? Det är de Kristna som håller sig till Bibeln och förkunnar dess budskap. Samtidigt som denna doft kan vara hemsk för orättfärdiga människor är den en välluk för Jehova och för uppriktiga människor.


3:4-6  4 Nu är det genom Kristus vi har en sådan tillförsikt till Gud. 5 Det är inte så att vi av oss själva är tillräckligt kvalificerade, så att vi kan räkna något som om det kommer från oss själva, utan detta att vi är tillräckligt kvalificerade kommer från Gud, 6 som verkligen har gjort oss tillräckligt kvalificerade att vara ett nytt förbunds tjänare, inte en skriven lagsamlings, utan andens; den skrivna lagsamlingen dömer nämligen till döden, men anden gör levande.

Paulus menar här att han av Guds andes kraft och ledning gjorts kvalificerad att predika det Kristna budskapet och vara en apostel för nationerna. Kvalifikationen är inte mänsklig från honom själv utan han har gjorts kvalificerad genom Gud i Guds kraft.


4:7  7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den kraft som är över det normala skall vara Guds och inte komma från oss själva.

Paulus kallar sin uppgift att få vara en representant för Gud och Kristus, och predika det Kristna budskapet för att vara "en skatt". Där han menar att han själv och de andra kristna, som ofullkomliga människor är som spräckliga "lerkärl". Men att predikandet av det Kristna budskapet sker i Guds kraft! Och detta gav Paulus stor glädje och ett privilegium att få vara en representant för Gud och Kristus och få sprida det kristna budskapet.


5:20  20 Vi är alltså ambassadörer på Kristi vägnar, som om Gud framställde enträgna uppmaningar genom oss. På Kristi vägnar ber vi ivrigt: ”Bli försonade med Gud.”

Paulus tar här fram tanken att människosläktet som helhet kommit bort från Gud efter Adam och Evas uppror i Edens trädgård. Men genom det Kristna budskapet, genom tro på Jesu döds lösenoffer kan människor få förlåtelse för synder och kunna närma sig Gud. Paulus som en representant för Gud kallar sig för en ambassadör på Kristi vägnar när han förkunnade det Kristna budskapet.


6:11-13  11 Vår mun har öppnat sig för er, korinthier, vårt hjärta har vidgat sig. 12 Ni har inte trångt rum hos oss, men ni har trångt rum i er egen ömma tillgivenhet. 13 Därför, som en gottgörelse i gengäld – jag talar som till barn – vidga er, också ni.

Ja, Korinthierna hade inte öppnat sitt hjärta och tagit emot Paulus och hans sällskap som Paulus och bröderna med honom hade i tillgivenhet och kärlek öppnat sitt hjärta för korinthierna. 

Jesus hade ju sagt i Johannes 13:34-35 att hans efterföljare skulle älska varandra som han älskade dem: 
"34 Jag ger er nu ett nytt bud, att ni skall älska varandra – att alldeles som jag har älskat er skall också ni älska varandra. 35 Av detta skall alla veta att ni är mina lärjungar: om ni har kärlek inbördes.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar