fredag 26 juli 2013

1 Korinthierna 7-10

1 Korinthierna 7-10


7:8-9  8 Nu säger jag till de ogifta och till änkorna: det är bra för dem att de förblir så som jag är. 9 Men om de inte har självbehärskning bör de gifta sig, för det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.

Ja, Paulus menar här att det är bättre med äktenskap än otukt, för att gå runt upptänd av begär utan att vara gift skulle i de flesta fall till slut leda till otukt. Så är det inte fel att gifta sig, men Paulus menade att den ogifta har ingen partner att ta hänsyn till och kan därför lättare i ännu högre grad tjäna Gud med helig tjänst.


8:1-3  8 Vad nu beträffar mat som varit offrad åt avgudar: vi vet att vi alla har kunskap. Kunskapen gör oss uppblåsta, men kärleken bygger upp. 2 Om någon menar att han har förvärvat kunskap om något, så känner han det ännu inte så som han bör känna det. 3 Men om någon älskar Gud, då är denne känd av honom.

Intressanta verser, där Paulus tar fram att "kunskap" kan blåsa upp, dvs. gör en stolt och kaxig, kanske få någon att agera överlägset, men så är inte kärlekens vägar. Kärleken bygger upp. Kristendomen är ju faktiskt grundad på Kärlek. 

Vers 3 är fin. Om någon älskar Gud så är denne känd av honom. Detta kan syfta på ett personligt förhållande mellan den som älskar Gud och Gud.


 9:19-23  19 Fastän jag är oberoende av alla, har jag nämligen gjort mig till allas slav för att kunna vinna så många fler. 20 Och så har jag för judarna blivit som en jude för att kunna vinna judar; för dem som är under lag har jag blivit som en under lag, fastän jag själv inte är under lag, för att kunna vinna dem som är under lag. 21 För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag, fastän jag inte är utan Guds lag, utan är under Kristi lag, för att kunna vinna dem som är utan lag. 22 För de svaga har jag blivit svag för att kunna vinna de svaga. För alla slags människor har jag blivit allt för att i alla händelser kunna rädda några. 23 Men allt gör jag för de goda nyheternas skull, för att kunna bli delaktig i dem med andra.

Paulus anpassade sig när han spred det kristna budskapet för att nå alla olika sorters människor. Han gjorde verkligen en stor ansträngning, snacka om hängivenhet för Gud Jehova och det kristna budskapet.


10:1-5  10 Nu vill jag inte, bröder, att ni skall vara okunniga om att våra förfäder alla var under molnet och alla gick igenom havet, 2 och alla blev döpta till Mose med hjälp av molnet och av havet; 3 och alla åt samma andliga mat, 4 och alla drack samma andliga dryck. För de drack av den andliga klippa som följde dem, och den klippan betydde Kristus. 5 Men de flesta av dem blev inte godkända av Gud; de slogs nämligen ner i vildmarken.

Paulus skriver här rakt ut att israeliterna under och efter Mose tid fick andlig undervisning, ledning, men syndade ändå mot Gud och blev inte godkända.

Jag tänker på om drar en parallell till idag. Inom Kristenhetens kyrkor finns det en mängd olika grenar och inriktningar som lär och gör olika, men alla menar sig vara kristna. Så vilka av alla Kristna idag är godkända av Gud, för vad är det för mening att följa ett kristet "system" som inte godkänns av Gud....?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar