söndag 28 juli 2013

1 Korinthierna 15-16

1 Korinthierna 15-16


15:12-17  12 När det nu predikas om Kristus att han har blivit uppväckt från de döda, hur kommer det sig då att några bland er säger att det inte finns någon de dödas uppståndelse? 13 Ja, om det inte finns någon de dödas uppståndelse, då har inte heller Kristus uppväckts. 14 Men om Kristus inte har uppväckts, då är helt visst vår predikan förgäves, och vår tro är förgäves. 15 Dessutom befinns vi också vara falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus, som han likväl inte har uppväckt, om det verkligen är så att de döda inte skall uppväckas. 16 För om de döda inte skall uppväckas, då har inte heller Kristus uppväckts. 17 Och om Kristus inte har uppväckts, då är er tro meningslös; ni är då ännu i era synder.

En del menade att det inte fanns någon uppståndelse från de döda. Men det är en kärna och hoppet i de "Goda nyheterna", att Jesus dött och blivit uppväckt och genom Jesu död ska vi ofullkomliga avkomlingar till Adam och Eva kunna få liv, och leva istället för att dö. Ja, Paulus lyfter fram att om det inte finns en uppståndelse från de döda och Jesus inte uppväckts skulle tron vara meningslös för då skulle alla "vara i sina synder", dvs. fortfarande ofullkomliga avkomlingar som ärver döden tillsammans med den ärvda synden från Adam och Eva.


15:20-22  20 Men nu har Kristus uppväckts från de döda, förstlingen av dem som har somnat in i döden. 21 Ty eftersom döden har kommit genom en människa, kommer också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Ty alldeles som alla dör i Adam, så skall också alla göras levande i Kristus.

Paulus kallar Jesus Kristus "förstlingen" som uppväckts från de döda. Med det menar Paulus att Kristus är förstlingen av de som dött som människor som sedan uppväckts till att bli en andevarelse och få liv i himlen istället för på Jorden.

Och återigen att grunden för att kunna få livet tillbaka, en uppståndelse från de döda är på Jesu lösenoffer, nämligen att Jesus dog för världen av människor för att vi skulle kunna få leva istället för att dö.
   Som det står i Johannes 3:16 :"Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord  utan ha evigt liv."


16:13  13 Håll er vakna, stå fasta i tron, uppför er som män, bli starka. 14 Låt allting hos er ske i kärlek.

Jag fastnar för Paulus uppmaning till korinthierna: "Låt allting hos er ske i kärlek". Det visar på det redan kända, egentligen självklara, nämligen att kärlek ska vara grunden, eller motivationen till allt man som kristen gör. Kan man säga att alla sorters Kristna alltid har levt upp till detta? NEJ. Paulus som kunde säga "Bli min efterliknare liksom jag är Kristi", var själv motiverad av kärlek och försökte ingjuta samma anda i hans medkristna. En bra fråga nu idag är vilken organiserad Kristen organisation som som helhet lever upp till detta att låta "allting" ske i Kärlek? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar