fredag 26 juli 2013

1 Korinthierna 11-14

1 Korinthierna 11-14


11:1  11 Bli mina efterliknare, liksom också jag är Kristi.

Tänk att Paulus, som en gudhängiven kristen, liknade Jesus nit i att predika det Kristna budskapet, hjälpa andra och på andra sätt i den höga grad att han kunde säga dessa orden "Bli min efterliknare liksom jag är Kristi".


12:27-31  27 Nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar. 28 Och Gud har satt dem var och en i församlingen: för det första apostlar; för det andra profeter; för det tredje lärare; sedan kraftgärningar; sedan gåvor att läka; tjänster för att hjälpa, förmågor att leda, olika slag av tungotal. 29 Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? 30 Inte har väl alla gåvor att läka? Inte talar väl alla med tungor? Inte är väl alla översättare? 31 Men fortsätt nitiskt att sträva efter de större gåvorna. Och dessutom visar jag er en långt bättre väg.

Paulus liknade den kristna församlingen vid en kropp, som består av många delar men är ändå en kropp, dvs. en helhet. Denna långt bättre vägen är kärlekens väg som nästa kapitel tar upp.


13:1-8  13 Om jag talar människors och änglars språk men inte har kärlek, då har jag blivit en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 2 Och om jag har profeterandets gåva och är insatt i alla heliga hemligheter och all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan förflytta berg, men inte har kärlek, då är jag ingenting. 3 Och om jag ger ut allt vad jag äger för att andra skall ha att äta, och om jag lämnar ut min kropp, för att kunna berömma mig, men inte har kärlek, då är det mig till ingen nytta alls.
4 Kärleken är tålmodig och omtänksam. Kärleken är inte svartsjuk, den skryter inte, blir inte uppblåst, 5 bär sig inte oanständigt åt, söker inte sina egna intressen, blir inte uppretad. Den för inte räkenskap över oförrätten. 6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten, men den gläder sig med sanningen. 7 Den fördrar allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting.
8 Kärleken upphör aldrig. Men vare sig det finns gåvor till att profetera, skall de tas bort, eller tungotal, skall det upphöra, eller kunskap, skall den tas bort.

Detta är grymma verser om kärlek. Paulus börjar med att säga att om han kunde nåt så otroligt som att prata "änglars språk" men inte har kärlek så vore det nåt frånstötande, som låt som låter illa, som "en ljudande malm". Han fortsätter med att jämför med profeterandet gåva, insatt i djup kunskap i bibeln och att till och med göra massa goda saker mot andra men inte ha eller motiveras av kärlek - då är man "ingenting" menar Paulus när han skriver att alla gåvor utan "kärlek med i bilden" är "till ingen nytta alls".

Sen beskriver Paulus vackert vad kärleken är och inte är. Kärleken beskrivs här delvis som godhet, utan att vara naiv.


14:20  20 Bröder, bli inte barn till förståndet, men var spädbarn i fråga om ondska; bli likväl fullvuxna till förståndet.

Fint skrivet av Paulus, han uppmanade sina medkristna att vara spädbarn i ondska men inte till "förståndet". Detta harmonierar med tanken i Amos 5:15 "Hata det onda och älska det goda".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar