lördag 17 maj 2014

Kan pengar eller prylar ge mening och lycka?Enligt bibeln så kan man inte bli lycklig på riktigt bara för att man har mycket pengar eller kan köpa mycket saker för pengarna.

i Predikaren 5:10 står det: ”Den som älskar silver blir inte mätt på silver, och den som älskar rikedom blir inte mätt på inkomster. Också detta är tomhet.”

Så bibeln kallar det för tomhet att älska och jaga efter pengar i tron på att det ska ge en lycka. I predikaren står det att den som jagar efter rikedom aldrig blir nöjd, och att aldrig bli nöjd är ju att aldrig bli lycklig. Vilket är i motsats till att vara nöjd och lycklig.

Är då pengar fel? Nej verkligen inte. Man behöver i dagens samhälle pengar för fylla grundläggande behov som att ha någonstans att bo, någonting att äta och kläder att ha på sig. Och för att köpa en mobiltelefon och dator med mera. Det är om man börjar älska pengar och gör målet att samla mycket pengar till det viktigaste i livet, som det blir fel och destruktivt enligt bibeln.

Psykiatrikern Viktor E. Frankl drar samma slutsats. Han säger att ”Fler och fler människor i vår tid har allt mer att leva av men allt mindre att leva för.”

torsdag 9 januari 2014

Går det att vara andlig och jaga efter rikedom?
Det går att vara andlig vare sig man är rik eller fattig. Det är inte hur mycket pengar någon har som avses här.

Utan frågan gäller: kan man vara djupt andlig samtidigt som man gör allt för att bli rik?

Bibelns svar är nej på denna fråga. Det finns flera bibelställen som tar upp att "jakten på rikedom" kan hindra en person från att tänka eller vara andligt sinnad, det kan också få en människa att inte ha tid med andra saker som att, om denne har en familj, ta hand om den på ett bra sätt.

I Matteus kapitel 6 vers 24 står det: "Ingen kan vara slav åt två herrar; för antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte vara slavar åt Gud och åt Rikedomen."

Denna bibelvers kan också sägas mena att man kan inte vara djupt andlig, och på så vis djupt hängiven och engagerad Jehova Gud, skaparen, och samtidigt gå in för att bli rik så man går upp i det. Det går inte att göra båda sakerna helhjärtat, eller 100%igt, samtidigt.

måndag 30 december 2013

Finns det en djävul?1 Johannes (brevet) kapitel 5 och vers 19 säger såhär: "Vi vet att vi är av Gud, men hela världen ligger i den ondes våld."

Vad är världen här? Världen av människor. Alltså vi människor boende på jorden globalt sett, är enligt denna versen kollektivt påverkade, eller influerade av satan, dvs. djävulen, enligt bibeln. Versen säger alltså att vi kommer från Gud, alltså är skapade av Gud, men att det inte är han som påverkar oss.

Ser vi en värld styrd av en kärleksfull Gud eller ser vi en värld influerad och inspirerad av en djävul?

Lägg märke till att denna versen i bibeln inte säger någonting om huruvida folk, eller människor, tror på en djävul eller inte. Den säger inget om människor tror på en Gud eller inte. Det enda versen säger är att människor, medvetna om det eller inte, är samtidigt som de är skapade av Gud nu under påverkan av en Djävul.

Notera att det inte sägs hur denne djävul påverkar, men att han gör det. Vi behöver alltså inte veta om att han finns, vi behöver inte tro att han finns eller kunna se honom. Men enligt bibeln finns han där i bakgrunden och påverkar, eller manipulerar den globala världen, dvs. oss människor kollektivt här på jorden. 

lördag 23 november 2013

Vägen till LyckaMånga människor saknar lycka. De letar men hittar den inte. Det kan bli som en känsla av tomhet som återkommer. Men man kan glömma bort att man saknar lycka när nåt är roligt men efter en stund kan känslan av tomhet komma tillbaka.

En illustration av detta: tänk att du behöver något men du vet inte vad det är. Vi kan säga att det är så att du behöver vatten utan att veta om det. I jakten på att få detta du saknar så äter du mat, det smakar bra men det löser inte problemet med törst. Säg att du istället går på bio och då ser en bra film och glömmer för en stund bort känslan av att nåt saknas. Men sedan när filmen är slut kommer känslan tillbaka av att "någonting saknas".

I illustrationen ovan har jag haft törst efter vatten som ett exempel. Att vara törstig utan att veta om det och sen försöka släcka törsten genom att äta eller se någon bra film på bio.

Törsten och vatten är i exemplet ovan en bild av något som Jesus talade om i Matteus 5:3: "”Lyckliga är de som är medvetna om sitt andliga behov,..."

Jesus menade att alla människor har ett andligt behov vare sig man vet om det eller inte. Och att fylla det andliga behovet skulle leda till lycka. Kan du nu se det andliga behovet som behovet i illustrationen ovan?

Om någon har ett andligt behov som inte är fyllt, kan man genom livet känna en känsla av att någonting saknas i livet. Man kanske har pengar, hus, familj, barn och en bra karriär och därför tycker att allt borde vara bra men ändå kommer känslan av att någonting saknas i livet. Då är det det andliga behovet som inte har fyllts.

Som Jesus sade så leder det till lycka att fylla inte bara sitt fysiska behov som av mat, utan framför allt det andliga behovet som är svaren på frågor som "Vad är meningen med livet?" 

Bibeln ger andliga svar på andliga frågor som "vad är meningen med livet?" 


måndag 4 november 2013

Sanningen ska göra er fria
Johannes kapitel 8 och vers 32 lyder: "och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

 Vad betyder det? Fri från vad?

Svaret är att Bibeln säger här att det:
  1. Finns en sanning
  2. Den sanningen går att förstå
  3. Förståelse av Bibelns sanning gör en fri från nåt man kan vara fast i
Vad kan man vara fast i? Man kan tro på saker som inte stämmer.

Om det finns en Gud som skapat allting levande, universum, jorden och livet på jorden så stämmer inte evolutions teorin.

Om det finns en sanning och hundratusentals religiösa grupper som lär olika så kan ju inte alla ha rätt eller hur? Och de som har fel, blir då de flesta, och de lär ut saker som INTE är sant enligt Guds perspektiv.


tisdag 20 augusti 2013

Få evigt liv genom att läsa Bibeln

I Johannes 17:3 står det "Detta betyder evigt liv: att de lär känna dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt ut, Jesus Kristus."

 Så genom att läsa Bibeln och på så vis lära känna och närma sig Gud ska man kunna få evigt liv på jorden som var Guds avsikt med människorna från första början. Det var tänkt att Adam och Eva skulle få barn och uppfylla jorden och så ta hand om jorden och djuren 

1 Moseboken 26-28: 26 Och Gud sade vidare: ”Låt oss göra människor till vår avbild, så att de liknar oss, och må de råda över havets fiskar och himlens flygande skapelser och husdjuren och hela jorden och alla andra djur som rör sig och som det myllrar av på jorden.” 27 Och Gud grep sig an med att skapa människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne; till man och kvinna skapade han dem. 28 Och Gud välsignade dem, och Gud sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er, och råd över havets fiskar och himlens flygande skapelser och varje levande skapelse som rör sig på jorden.”

Så redan från början med Adam och Eva var tanken att människor skulle bo på jorden och ta hand om den, och enligt Bibeln är det fortfarande Guds tanke. Att människor som lär känna Gud, lyder honom av kärlek ska få evigt liv i ett paradis på jorden.

Psalm 37:11 stöder denna tanke:  "11 Men de ödmjuka skall ta jorden i besittning+
och få njuta av stor frid."

onsdag 14 augusti 2013

Evigt liv på jorden
I de fyra evangelierna Matteus, Markus, Lukas och Johannes nämner Jesus många gånger "evigt liv" och "leva för evigt". Bara i Johannes evangelium är det 17 citat där Jesus pratar om att leva för evigt.

I Johannes 3:16 står det ju: "Ty Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde Son, för att var och en som utövar tro på honom inte skall bli tillintetgjord utan ha evigt liv."

Sammanhanget till denna vers är att Jesus pratar med en farisé som hette Nikodemos.

Vid nästa tillfälle pratar Jesus med en samarisk kvinna vid Jakobs källa nära staden Sykar. Jesus säger då till henne: ”Vemhelst som dricker av det vatten som jag skall ge honom skall aldrig någonsin bli törstig, utan det vatten som jag skall ge honom skall i honom bli en källa med vatten som bubblar upp för att förmedla evigt liv.” - (Johannes 4:5, 6, 14)

Ännu senare är Jesus vid dammen Betsata där han botar en sjuk man, i Johannes kapitel 5:24-29 säger han: "24 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv, och han kommer inte under domen, utan har gått över från döden till livet. 25 Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den stund kommer, och den är här nu, när de döda skall höra Guds Sons röst och de som ger akt skall leva. 26 Ty alldeles som Fadern har liv i sig själv, så har han gett också åt Sonen att ha liv i sig själv. 27 Och han har gett honom myndighet att hålla dom, eftersom han är Människoson. 28 Förundra er inte över detta, därför att den stund kommer då alla som är i minnesgravarna skall höra hans röst 29 och komma ut, de som har gjort det som är gott till en livets uppståndelse, de som har bedrivit det som är ont till en domens uppståndelse."

Ännu längre fram i tiden, vid invigningshögtiden i templet säger Jesus till sina motståndare: "26 Men ni tror inte, eftersom ni inte hör till mina får. 27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Och jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin bli tillintetgjorda, och ingen skall rycka dem ur min hand." 


Detta var bara några exempel på att det i Bibeln klart och tydligt pratas om att människor genom tro på Jesus Kristus lösenoffer, och genom att ha ett gott förhållande till Jehova Gud ska kunna få evigt liv.